(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, việc đánh giá cán bộ rất quan trọng, “cán bộ phải có cái tâm ngang cái tầm” nhất là khi thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang đến gần.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, công tác cán bộ có thể xem là một trong những nội dung rất quan trọng. Bác Hồ đã nói cán bộ là cái gốc, là quyết định tất cả mọi vấn đề, trong công tác cán bộ phải có những quy định rất chặt chẽ, từ việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đến việc đề bạt, bổ nhiệm, nhất là quy trình công tác cán bộ phải làm hết sức chặt chẽ, thận trọng.

Thời gian qua có tình trạng làm đúng quy trình, đúng thủ tục, nhưng khi đã đề bạt, bổ nhiệm thời gian rất ngắn thì cán bộ vi phạm. Rõ ràng làm đúng quy trình, đúng thủ tục nhưng chọn không đúng người. Vì vậy, chọn đúng người, nắm bắt được về triển vọng, tương lai phát triển của cán bộ cũng như về đạo đức và năng lực của cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng.

Điều đó đòi hỏi công tác cán bộ phải bám sát, người làm tổ chức phải đi tìm cán bộ chứ không phải để cán bộ đi tìm tổ chức. Đây là vấn đề rút kinh nghiệm trong thời gian qua, đừng để người sắp được đề bạt, bổ nhiệm đi tìm tổ chức để gợi ý cho mình. Người làm tổ chức phải đi tìm người tốt, người tài để giới thiệu cho Đảng, Nhà nước bổ nhiệm vào những vị trí xứng đáng để làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh tinh thần làm tổ chức phải hết sức công tâm, khách quan, không chịu tác động từ bất cứ một thế lực, bất cứ một người nào. Nhận xét, đánh giá sâu sắc, lấy ý kiến một cách đồng bộ, thực hiện đúng theo các quy trình và đề bạt, bổ nhiệm trên tinh thần công tâm, không vì lợi ích cá nhân, không vì sự quen biết, không vì việc trao đổi quyền lợi giữa cá nhân với cá nhân.

“Đánh giá cán bộ là phải đánh giá cả một quá trình. Đây là công việc khó nhất trong quy trình cán bộ. Đánh giá cán bộ phải có sản phẩm, đánh giá đa chiều, đánh giá xuyên suốt chứ không thể lấy một thời điểm, một mốc nào đó. Để thấy con người đó làm tốt là phải có một quá trình cống hiến và sự tín nhiệm của các cấp, của cấp dưới đối với cấp trên, cấp trên với cấp dưới và phải có những sản phẩm cụ thể. Cán bộ phải có cái tâm ngang cái tầm. Lựa chọn cán bộ trong thời gian tới phải như thế mới có thể lựa chọn được những người có tài, có đức, phục vụ tốt”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao đổi.

Không chỉ chọn lựa cán bộ tốt, người đứng đầu ngành Nội vụ còn cho rằng theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một vấn đề không kém phần quan trọng. Không phải chỉ chọn một lần, đã đề bạt, bổ nhiệm rồi, phải tiếp tục theo dõi, đưa đi đào tạo và phân công người giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển, cống hiến.

Việc đấu tranh, xây dựng nội bộ phải mạnh dạn chia sẻ những vấn đề đúng, những vấn đề sai để cho cán bộ, công chức thấy được ngay từ những khuyết điểm nhỏ để sửa chữa nếu không dần dần những khuyết điểm nhỏ thành lớn, dẫn đến sai phạm và thậm chí là vi phạm pháp luật. “Đóng góp xây dựng nội bộ, phải bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng để đóng góp xây dựng trên tinh thần đồng chí, đồng đội, để giúp đỡ cùng nhau tiến bộ”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Theo TTXVN