(Chinhphu.vn) – Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016 đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Thái Bình

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần và số lượng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và tiến hành bầu Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Kết quả, các đại biểu đã bầu 24 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HÐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Phương

Từ khóa: bầu cử , HĐND , UBND , Thái Bình , nhân sự , Chủ tịch , Hà Nội , Quốc hội , nhiệm kỳ 2016-2021