(Chinhphu.vn) - Ngày 28/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã hoàn thành bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiểu bầu cử các chức danh HĐND, UBND. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Nguyễn Thanh Mai, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa mới, căn cứ văn bản số 1227-CV/VPTW ngày 16/6/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và các văn bản, hướng dẫn có liên quan, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái.

HĐND tỉnh đã thảo luận và bầu ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 64/64 (đạt 100%).

HĐND tỉnh cũng đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới.

Các ông: Nguyễn Anh Cương, Vương Đức Sáng, Lương Văn Cầu (3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016) đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm 64/64 (đạt 100%).

An Bình

Từ khóa: bầu cử , nhân sự , HĐND , UBND , tái đắc cử , nhiệm kỳ mới , Hà Nội , TPHCM