(Chinhphu.vn) - Chiều 3/6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và ký cam kết quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các nghị quyết, quyết định, thông báo về công tác cán bộ đối với 25 đồng chí. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định cho các đồng chí cán bộ được chuẩn y, điều động và bổ nhiệm.

          TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị
hiện đang công tác
Chức vụ điều động,
bổ nhiệm

1

Nguyễn Công Huấn

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

2

Lê Văn Bảo

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy

TUV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

3

Đoàn Ngọc Lâm

TUV, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa

TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4

Trần Quốc Tuấn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

5

Mai Văn Minh

Phó Giám đốc Sở, phụ trách Sở  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6

Đinh Tùng Lâm

Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình

 

7

 

Lê Vĩnh Thế

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy

Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy

8

Bùi Anh Tuấn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa

9

Mai Thị Liên Giang

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

10

 

Phan Thanh Dũng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

11

Diệp Thị Minh Quyết

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế

12

Trần Văn Hoài

Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

13

Phạm Tiến Nam

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa

14

Nguyễn Minh Lự

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuyên Hóa

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa

15

Phan Ngọc Lâm

Chánh Thanh tra sở Nội vụ

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

16

Võ Thị Diệu Hương

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

17

Nguyễn Mậu Hào

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lệ Ninh

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lệ Ninh

18

Dương Chí Bình

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Trung

19

Nguyễn Hải Thanh

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Trung

20

Trần Quang Hiếu

Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh

Phó Giám đốc Công an tỉnh

21

Lê Viết Hợp

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

22

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Trạch

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch

23

Châu Thị Định

Ủy viên Đảng đoàn, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

24

Nguyễn Bắc Việt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

25

Phan Văn Thanh

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Trạch

Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch

Các đồng chí cán bộ được chuẩn y, điều động và bổ nhiệm đã ký cam kết theo Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.