(Chinhphu.vn) - Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, dưới sự điều hành của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đối với đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã chuyển công tác khác (theo Quyết định số 1568-QĐ/TU, ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã phân công, điều động, chỉ định đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Ba Đồn).

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình bầu đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016  - 2021.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình cũng được HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình với 100% số phiếu nhất trí.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính làm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Từ Hồng Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nghỉ công tác, chờ chế độ hưu trí; Nguyễn Văn Man, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đinh Hữu Thành, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do đã chuyển công tác khác./.

Từ khóa: Hội đồng nhân dân , bầu bổ sung , Bí thư , Chủ tịch , Hoàng Đăng Quang , Trương Anh Ninh , Nguyễn Lương Bình ,