(Chinhphu.vn) - Ngày 30/6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp đầu tiên, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.


Các đại biểu tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, HĐND tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  bầu các chức danh Trưởng, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND, Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh.

Kết quả, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Đinh Thị Hồng Minh và ông Võ Phiên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ, Đặng Ngọc Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu 17 ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoàng Linh