(Chinhphu.vn) – Ngày 24/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm TAND tỉnh theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Thái Bình

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách 62 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Về chương trình kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 62/62 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm mới.

HĐND tỉnh cũng đã bầu Trưởng Ban và Phó các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh  nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về nhân sự lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với 62/62 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVI; bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI; ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng đã bầu 17 ủy viên UBND tỉnh và 25 thành viên Hội thẩm TAND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

BT

Từ khóa: Thái Bình , kỳ họp thứ nhất , kiện toàn , nhân sự , HĐND , Chủ tịch UBND , chức vụ