(Chinhphu.vn) - Ngày 30/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 bắt đầu chương trình làm việc.
Ảnh: Báo Thanh Hóa
Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; biểu quyết số lượng, cơ cấu của 4 ban HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI...

Các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Theo đó, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI  tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Phạm Thanh Sơn, Phạm Bá Oai  được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Tiếp đó, kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016  tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các ông, bà: Nguyễn Đức Quyền, Lê Thị Thìn, Phạm Đăng Quyền, Lê Anh Tuấn, Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh cũng đã bầu 19 ủy viên UBND tỉnh; bầu hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 32 vị.

Hoàng Lâm

Từ khóa: nhân sự , bầu cử , chức danh , HĐND , UBND , đắc cử , Hà Nội , TPHCM , Hải Phòng