(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu sơ lược tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh.

Đồng chí Hầu A Lềnh

Đồng chí Hầu A Lềnh sinh ngày 22/6/1973        Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Ngày vào Đảng: 19/01/1994      Ngày chính thức: 19/01/1995   

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

- Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Ba (2010), Nhì (2017)

- Kỷ luật: Không

- Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

                          Tóm tắt quá trình công tác

8/1995 - 7/2000:

Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

8/2000 - 2/2001:

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.

3/2001 - 5/2004:

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Lào Cai.

6/2004 - 4/2006:

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2004-2009.

5/2006 - 3/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

4/2010 - 9/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

10/2010 - 12/2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

1/2011 - 7/2015:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.

8/2015 - 9/2015:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV.

10/2015 - 2/2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

3/2016 - 12/2017:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

1/2018 - 9/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Từ 10/2019 đến nay:

 
 

Từ 8/4/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.