(Chinhphu.vn) - Đồng chí Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái. 


Đồng chí Lê Minh Khái

Đồng chí Lê Minh Khái sinh ngày 10/12/1964

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

 Ngày vào Đảng: 14/8/1990       Ngày chính thức: 14/8/1991

 Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Nga C

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế. Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng nhì

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Phó Thủ tướng Chính phủ

Tóm tắt quá trình công tác

7/1991-7/1995: Cán bộ, Phó Trưởng phòng Kế toán, Liên hiệp Khoa học sản xuất In-LIKSIN, Thành phố Hồ Chí Minh.

7/1995-3/1996: Phó Văn phòng, Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh-FTDC.

3/1996-3/1998: Kiểm toán viên, Phó Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

3/1998-12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

12/1999-7/2005: Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

7/2005-3/2007: Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại thành phố Cần Thơ).

3/2007-3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3/2014-6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2014-10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

10/2015-01/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

1/2016-6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2016-10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bạc Liêu.

10/2017-11/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5/2018); Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (2/2018).

12/2018-10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIII.

Từ 8/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ./.