(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Đoàn Hồng Phong đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Ngày sinh: 02/01/1963      Nam/Nữ: Nam         Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Ngày vào Đảng: 30/12/1993      Ngày chính thức: 30/12/1994

- Trình độ được đào tạo:         

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính, Kế toán

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011);  Huân chương Lao động hạng Nhì (2017)

- Kỷ luật: Không

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Tổng Thanh tra Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/1986 - 10/1990:

Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

10/1990 - 10/1995:

Cán bộ Cục thuế tỉnh Nam Hà.

10/1995 - 3/1997:

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

3/1997 - 10/1999:

Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

10/1999 - 8/2001:

Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Nam Định (do sáp nhập cơ quan).

8/2001 - 3/2002:

Phó Trưởng phòng Ngân sách xã Sở Tài chính Nam Định.

3/2002 - 6/2003:

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

6/2003 - 11/2005:

Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

11/2005 - 6/2008:

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

7/2008 - 12/2009:

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên.

12/2009 - 9/2010:

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

9/2010 - 6/2014:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

7/2014 - 10/2015:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

10/2015 - 11/2015:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

11/2015 -7/2016:

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2016) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

7/2016 - 9/2020:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khóa XIX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định.

Từ 9/2020 đến nay:

 

Từ 08/4/2021

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khóa XX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội  khóa XIV được bầu làm Tổng Thanh tra Chính phủ