(Chinhphu.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương thành Văn phòng huyện An Dương.

Huyện ủy An Dương, thành phố Hải Phòng vừa tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Huyện ủy về công tác tổ chức - cán bộ huyện An Dương.

Theo Quyết định số 1091 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương thành Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 1/10/2018.

Văn phòng huyện An Dương là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đồng thời là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện An Dương và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện An Dương giao; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Huyện ủy An Dương là cơ quan quản lý trực tiếp Văn phòng huyện An Dương, được sử dụng 1 con dấu trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Trước mắt khi chưa có con dấu chung, được sử dụng 2 con dấu của 2 văn phòng cũ trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn được giao theo quy định. Tổ chức, bộ máy, biên chế Văn phòng huyện An Dương gồm Chánh Văn phòng và 3 Phó chánh Văn phòng.

Tại hội nghị, Huyện ủy An Dương công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ Văn phòng huyện An Dương. Theo đó, đồng chí Đinh Văn Quyền, Chánh Văn phòng Huyện ủy được bổ nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 10/10/2018. Các đồng chí Lê Thế Thái, Trần Hồng Quyên, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy An Dương, Nguyễn Xuân Trưởng, Phó chánh Văn phòng UBND huyện được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng huyện An Dương.

Từ khóa: Hải Phòng , quyết định , hợp nhất , Văn phòng huyện , Ban Thường vụ ,