(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Ngày 29/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất.

Chương trình kỳ họp gồm các nội dung: Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh của HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết nghị về số lượng các ban, số lượng ủy viên của từng ban HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh; bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu các chức danh UBND gồm Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Phạm Thị Minh Xuân và ông Triệu Kim Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông, bà: Nguyễn Đình Quang, Trần Ngọc Thực, Nguyễn Hải Anh, Lê Thị Kim Dung được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoàng Lâm

Từ khóa: bầu cử , nhân sự , Tuyên Quang , TPHCM , nhiệm kỳ 2016-2021 , UBND , HĐND