(Chinhphu.vn) - Chiều 28/6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để báo cáo kết quả bầu cử HĐND và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021;
tiến hành bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân và chức danh Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Các đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn bầu ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 49/50 phiếu, đạt tỉ lệ 98%.

Các ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV cùng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với 50/50 phiếu đạt tỉ lệ 100%.

Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV là ông Lê Duy Thành và ông Vũ Chí Giang tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ khóa: nhân sự , UBND , HĐND , Vĩnh Phúc , nhiệm kỳ 2016-2021