(Chinhphu.vn) – Liên quan đến việc thanh tra tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi yêu cầu của Đoàn Thanh tra Chính phủ theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và pháp luật về thanh tra.

Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến tài sản nhà đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (là vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái), ngày 8/6 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra vụ việc theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trước những ý kiến băn khoăn, quan ngại về tính khách quan, minh bạch của cuộc thanh tra, vì đối tượng thanh tra là hộ gia đình ông Phạm Sỹ Quý, người thân của Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ động đề nghị Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra vụ việc để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Ngày 27/6, tại buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về quản lý đất đai và các nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về Phòng chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản liên quan tới thửa đất tại Tổ 42, Tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái của gia đình bà Hoàng Thị Huệ, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp hành nghiêm túc toàn bộ nội dung theo quyết định của Thanh tra Chính phủ cũng như kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Đoàn thanh tra bao gồm việc báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình theo đúng kế hoạch thanh tra cũng như yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra cũng như các thành viên trong đoàn thanh tra.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cử người có trách nhiệm, thẩm quyền làm việc với Đoàn thanh tra theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các cơ quan ban, ngành của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái giao cho Thanh tra tỉnh là đầu mối thường trực, giúp việc theo yêu cầu của đoàn thanh tra; khi có yêu cầu với các cơ quan, tổ chức liên quan đối với 2 nhóm vấn đề về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng và minh bạch tài sản, kê khai tài sản Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cử người có thẩm quyền làm việc với Đoàn thanh tra để phối hợp, giúp việc đảm bảo Đoàn thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch và thời gian theo quy định, đảm bảo đúng pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan.

Từ khóa: Yên Bái , Thanh tra , Chính phủ , Phạm Sỹ Quý , đất đai , xây dựng , Phòng chống tham nhũng