(Chinhphu.vn)- Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định chuyển giao Trạm thu phí Nam Hải Vân (quốc lộ 1A) cho Công ty  cổ phần Xây dựng Công trình 545 quản lý, khai thác, đồng thời  cho phép Công ty này  tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Hoà Phước.  

Việc thu phí tại Trạm Hòa Phước – bắt đầu từ ngày 1/11/2009, là để thực hiện hoàn vốn cho dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hà Cầm- Hoà Phước, TP. Đà Nẵng.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí này thực hiện theo Thông tư số 106 ngày 26/5/2009 của Bộ Tài Chính.

Kết thúc thời gian khai thác theo hợp đồng, các trạm thu phí Nam Hải Vân và Hoà Phước sẽ được giao lại cho Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục quản lý, thu phí theo quy định.

            Quỳnh Hoa