(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường. Đây là một trong những hoạt động để thực hiện “Năm Trật tự và Văn minh đô thị 2014” của Thành phố.
Hà Nội tiếp tục 'dẹp" các cơ sở karaoke biến tướng.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở VHTTDL chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt là hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường đảm bảo lành mạnh, đúng pháp luật theo quy hoạch.

UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã kiện toàn đội kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, giải quyết, xử lý triệt để các cơ sở sản xuất kinh doanh karaoke không phép; kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không đúng quy định gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Công an TP. Hà Nội, Sở Cảnh sát PCCC và các đơn vị có liên quan sẽ phối hợp liên ngành thanh, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở TTTT phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm… Sở LĐTBXH đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn.

Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội và các đoàn thể được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật  của Nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp.

Theo số liệu từ Sở VHTTDL Hà Nội, kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, karaoke, vũ trường trong năm 2013 đã phát hiện hàng trăm quán kinh doanh karaoke không giấy phép và xử phạt hàng tỷ đồng đối với vi phạm từ dịch vụ này.
Nhật Nam