(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

Ảnh minh họa

Trong đó, dự thảo nêu rõ nguyên tắc xếp loại cho phạm nhân phải bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc thi hành án hình sự được quy định tại Điều 4 Luật Thi hành án hình sự, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và liên tục.

Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào thái độ, kết quả thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ của phạm nhân. Khuyến khích phạm nhân nhận rõ tội lỗi, ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, nộp án phí, trách nhiệm dân sự do hành vi phạm tội của mình gây ra. 

Dự thảo nêu rõ: Nghiêm cấm hành vi xếp loại cho phạm nhân không đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; làm giả, làm sai lệch hồ sơ, chứng từ, hóa đơn, tài liệu về xếp loại cho phạm nhân; lợi dụng việc xếp loại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của phạm nhân hoặc vì mục đích vụ lợi khác.

Xếp loại trong trường hợp lập công

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ xếp loại cho phạm nhân trong trường hợp lập công như sau:

1- Phạm nhân lập công cứu được người, tài sản giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên của Nhà nước, tập thể, công dân trong thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, dịch bệnh; cung cấp nguồn tin giúp cơ sở giam giữ phạm nhân, phát hiện, ngăn chặn được âm mưu chống phá, trốn khỏi nơi giam giữ, bắt được phạm nhân trốn khỏi nơi giam, ngăn chặn được phạm nhân phạm tội mới trong thời gian chấp hành án phạt tù, ngăn chặn được hành vi phá hoại; giúp cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong phát hiện, điều tra, truy bắt, xử lý tội phạm đã được giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan điều tra xác nhận bằng văn bản, quyết định khen thưởng lập công, thì các kỳ xếp loại năm đó được điều chỉnh nâng lên một bậc. 

2- Phạm nhân cứu được người đang trong tình trạng nguy hiểm, tài sản giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên của Nhà nước, tập thể, công dân; lập được công lớn, lập được nhiều công thì các kỳ xếp loại năm đó được điều chỉnh nâng lên hai bậc. Nếu trong năm đó, phạm nhân được xếp loại khá thì nâng lên xếp loại tốt.

3- Phạm nhân lập công quy định tại các Khoản 1, 2 nêu trên, nếu trong năm đó đã được xếp loại tốt thì tình tiết lập công được tính để xếp loại cho năm sau. Phạm nhân mới đến chấp hành án mà lập công, nếu đủ thời gian xếp loại 6 tháng cuối năm thì nâng mức xếp loại 06 tháng cuối năm và 06 tháng đầu năm sau liền kề; chưa đủ thời gian xếp loại 06 tháng cuối năm thì được nâng mức xếp loại kể từ ngày lập công và cả năm sau liền kề. Trường hợp sau khi lập công mà bị xử lý kỷ luật, phạm tội mới thì không được nâng mức xếp loại.

Sau khi kết thúc xếp loại quý, 6 tháng, một năm cho phạm nhân, thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xếp loại cho phạm nhân biết; thông báo tình hình chấp hành án phạt tù và kết quả xếp loại 06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm, một năm cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của phạm nhân. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức