(Chinhphu.vn)- Kể từ 8h ngày 29/1, nút giao Bình Thuận và tuyến nối Bình Thuận - Chợ Đệm thuộc dự án đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Trung Lương được thông xe, đưa vào khai thác tạm thời.

Thông xe tạm thời nút giao Bình Thuận và tuyến nối Bình Thuận - Chợ Đệm nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách lưu lượng giao thông ở khu vực cửa ngõ TP.  Hồ Chí Minh.

Đây là quyết định được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đưa ra hôm nay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách lưu lượng giao thông tăng rất cao ở khu vực cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh.

Theo Bộ GTVT việc thông xe tạm tuyến đường này là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 507/VPCP-KTN ngày 25/1/2011 về thông xe đưa vào khai thác tạm thời nút giao Bình Thuận và tuyến nối Bình Thuận - Chợ Đệm thuộc dự án đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh, triển khai phương án quản lý khai thác tạm thời, chuẩn bị đủ các điều kiện để đưa công trình vào khai thác an toàn.

Thời gian quản lý khai thác tạm thời tuyến Bình Thuận - Chợ Đệm bắt đầu kể từ ngày 29/1/2011 cho đến khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc còn lại của nút giao Bình Thuận, tuyến nối Bình Thuận – Chợ Đệm.

Quỳnh Hoa