(Chinhphu.vn)-Trưa 26/7, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo cách ly y tế toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương áp dụng các biện pháp cách ly toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian cách ly 14 ngày, bắt đầu từ 13h hôm nay (26/7) đến 13h ngày 9/8, và có thể gia hạn thêm theo Điểm b Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện việc cách ly tại cơ sở y tế theo Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19”.

 Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương bảo đảm việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian cách ly; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố phân bổ hợp lý bệnh nhân có đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng sang các cơ sở y tế khác. Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian cách ly. Sở TNMT thực hiện thu góm rác y tế, vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Đà Nẵng theo quy định.

Bao Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết Bệnh viện Đà Nẵng là nơi đang điều trị cho 2 bệnh nhân số 416 và 418. Trước khi khởi phát bệnh, hai bệnh nhân này cũng đã đến chăm sóc người thân nằm viện tại Bệnh viện này.

*Cũng trong trưa nay, Sở GD&ĐT Thành phố có công văn gửi các Phòng GD&ĐT, các trường, trung tâm thuộc sở, các trường đại học ngoài công lập về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kĩ năng sống, các cơ sở dạy thêm học thêm…  nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên từ 13h ngày 26/7 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Các trường đại học ngoài công lập căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ chủ quản để quyết định việc tập trung sinh viên, học viên.

Đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng các điểm thi có trách nhiệm tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Mục 6, Công văn số 1899/SGDĐT-CTrTT.

Bố trí mỗi điểm thi ít nhất 2 phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế bảo đảm giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh; làm việc trực tiếp với Phó Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất để kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện bảo đảm an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và thí sinh dự thi.

Thế Phong