(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

Theo dự thảo, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin của Bộ Y tế (Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp Bộ) do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập gồm các thành phần sau: Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ: Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; 2 Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ gồm: Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương; Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

Các Uỷ viên Hội đồng cấp Bộ gồm: Lãnh đạo Cục Quản lý Dược; lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; lãnh đạo Thanh tra Bộ; lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính; lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương; lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản trung ương; lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương; lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; lãnh đạo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang; lãnh đạo Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế; lãnh đạo Viện Giám định Y khoa.

Giúp việc cho Hội đồng cấp Bộ là thường trực Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng chỉ định. Thường trực Hội đồng đặt tại Cục Y tế dự phòng.

Ngoài các thành phần trên, trong trường hợp cần thiết và tùy theo từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ có thể mời thêm các chuyên gia thuộc những lĩnh vực có liên quan đến tai biến sau tiêm chủng.

Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh) do Giám đốc Sở Y tế thành lập gồm các thành phần sau: Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh: Lãnh đạo Sở Y tế; Phó Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh: Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Các Uỷ viên Hội đồng cấp tỉnh gồm: Đại diện Sở Tài chính; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; lãnh đạo Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh; lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi hoặc Lãnh đạo Khoa Sản, Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh; lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế; lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế; lãnh đạo Trung tâm pháp y tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng giám định pháp y thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh gồm đại diện của một trong các Viện sau: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc); Viện Pasteur Nha Trang (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung); Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên); Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam); đại diện đơn vị tham gia điều trị cho người bệnh khi có tai biến nặng.

Giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh là thường trực Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng chỉ định. Thường trực Hội đồng đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Dự thảo nêu rõ, những người thực hiện công tác về tiêm chủng thì không tham gia vào thành phần của Hội đồng.

Hoạt động của Hội đồng

Chức năng của Hội đồng là tư vấn chuyên môn cho Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo dự thảo, Hội đồng chỉ họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Hội đồng các cấp họp định kỳ 6 tháng một lần vào giữa năm, cuối năm và họp đột xuất theo đề nghị của Đơn vị thường trực Hội đồng khi có vấn đề cần giải quyết. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp các thành viên không thống nhất thì Chủ tịch sẽ là người quyết định việc kết luận.

Các nội dung thảo luận, bao gồm cả các ý kiến không thống nhất với kết luận của Hội đồng và đề xuất của Hội đồng phải được ghi đầy đủ trong biên bản họp Hội đồng. Trong trường hợp Hội đồng cấp Bộ đánh giá lại kết luận của Hội đồng cấp tỉnh, kết luận về trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo kết luận của Hội đồng cấp Bộ.

Dự thảo nêu rõ, trong quá trình điều tra tìm nguyên nhân, Hội đồng có thể xin ý kiến các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để có thêm thông tin và cơ sở khoa học kết luận nguyên nhân. Việc phát ngôn về kết quả điều tra, đánh giá, kết luận về trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện theo quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn