Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Tổng Bí thư: Cần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng

16:58, 26/03/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội

18:40, 21/01/2016

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng 21/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

20:54, 21/12/2015

Chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ban...

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 13

19:45, 14/12/2015

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 14/12/2015).

Tập trung hoàn chỉnh quy chế làm việc, quy chế bầu cử

11:54, 14/12/2015

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các...

Thực hiện thật tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

10:00, 12/12/2015

Ngày 11/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Kết luận kỳ họp thứ 35, 36, 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

20:01, 13/11/2015

Theo chương trình công tác, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp các kỳ thứ 35, 36, 37 xem xét và kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới

14:36, 28/09/2015

Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nội dung “Xây dựng Đảng” trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được trình bày đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn, cả kết quả, hạn chế, khuyết...

Cần Thơ phải phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH

15:05, 24/09/2015

Cần Thơ phải phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH để trở thành đô thị loại I trước năm 2010 và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước...

Bốn nhiệm vụ lớn của quân đội

15:09, 22/09/2015

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, không để bất ngờ về chiến lược; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc;...