(Chinhphu.vn) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, thời gian qua, vốn đầu tư xây dựng cơ bản kiểm soát, thanh toán qua KBNN đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến ngày 31/07/2018, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN ước đạt 135.110,2 tỷ đồng đạt 35,7% kế hoạch.

Ảnh minh họa

Trong đó, vốn từ nguồn Chính phủ giao giải ngân là 133.820 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch, vốn xây dựng cơ bản (XDCB) giải ngân là 110.455,1 tỷ đồng, đạt 37,2% kế hoạch Chính phủ giao; vốn TPCP giải ngân là 7.020,3 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch Chính phủ giao; vốn Chương trình mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 16.344,6 tỷ đồng, đạt 41,3% kế hoạch Chính phủ giao.

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp trong thực thi nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2018, Tổng Giám đốc KBNN vừa có Chỉ thị số 3933/CT-KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2018.

Theo đó, căn cứ vào tình hình giải ngân thực tế tại từng địa phương, KBNN các cấp chủ động phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tổ chức tọa đàm với các chủ đầu tư, qua đó nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và giải ngân cụ thể của từng dự án theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Chỉ đạo công chức kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Trong giao dịch với khách hàng luôn có thái độ niềm nở, phục vụ khách hàng tận tình, luôn tạo điều kiện cho các đơn vị. Thực hiện kiểm soát kỹ chứng từ, hướng dẫn đơn vị 01 lần, tuyệt đối không được để đơn vị phải đi lại nhiều lần.

Nghiêm cấm công chức kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư, xử lý nghiêm công chức và người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi.

Đặc biệt chú trọng chỉ đạo KBNN các cấp đẩy mạnh nhiệm vụ triển khai thực hiện cải cách hành chính, thực hiện phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của KBNN. Đồng thời, thông báo với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về phương thức thực hiện kiểm soát chi của KBNN, thực hiện phương thức kiểm soát chi này sẽ rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị.

Đồng thời, cần chủ động, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017. Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, KBNN các cấp thực hiện đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi vốn ứng trước, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp để chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2018.

KL

http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/ttsk/ttcnh/ttcnh_chitiet?dDocName=UCMTMP129423&_afrLoop=44501832161803657#!%40%40%3F_afrLoop%3D44501832161803657%26dDocName%3DUCMTMP129423%26_adf.ctrl-state%3Digp9f8sx3_142