(Chinhphu.vn) – Tại phiên họp thứ 46 diễn ra vào sáng 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngày 3/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 15/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn là trường đại học thành viên của Trường Đại học Đà Nẵng, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 3/1/2020 nêu trên được ban hành sau thời gian Quốc hội phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, do đó kinh phí hoạt động năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn vẫn được bố trí trong dự toán chi thường xuyên năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, dự toán năm 2020 được Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn tại Quyết định số 2311/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là gần 25.960 triệu đồng (chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề).

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 358/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2020 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn đã được giao tại Quyết định số 2311/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Dự toán đã giao gần 25.960 triệu đồng; dự toán đã phân bổ cho Trường gần 5.280 triệu đồng giao thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên và chi lương quý I/2020; dự toán điều chỉnh giảm trên 20.680 triệu đồng.

Tại công văn số 911/BTTTT-KHTC ngày 17/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị điều chỉnh giảm kinh phí của Bộ Thông tin và Truyền thông là trên 20.680 triệu đồng để bổ sung cho đơn vị tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tại công văn số 1174/BGDĐT-KHTC ngày 6/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán còn lại năm 2020 từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Quyết định số 2311/BTTT-KHTC ngày 30/12/2019 và Quyết định số 358/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2020.

Để bảo đảm kinh phí hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng khi tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề) của Bộ Thông tin và Truyền thông là trên 20.680 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trên 20.680 triệu đồng./.

Nguyễn Hoàng