(Chinhphu.vn) - Thỏa thuận nhằm củng cố vững chắc sự hợp tác dài hạn trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank).
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: VBSP
Ngày 23/6, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Trên cơ sở rà soát những điểm không còn phù hợp của thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2011, Agribank và VBSP thống nhất ký thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực thanh toán, vốn, tín dụng, công nghệ thông tin, truyền thông, đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược phát triển, khả năng đáp ứng của mỗi bên.

Cụ thể, VBSP và Agribank hợp tác trong lĩnh vực thanh toán, cung ứng tiền mặt, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác…

Bên cạnh đó, hằng năm, hai bên xem xét cung cấp cho nhau một hạn mức gửi tiền/nhận tiền gửi và các giao dịch vốn khác trên thị trường liên ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, hạn mức này được quyết định bằng văn bản theo từng thời kỳ. 

Về hợp tác tín dụng, hai bên có thể ủy thác cho nhau một số công việc liên quan đến hoạt động tín dụng (cho vay, thu hồi nợ vay,…). Mặt khác, hai bên cùng tạo điều kiện để bên kia tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính, các dự án cho vay của các tổ chức tài chính quốc tế ủy thác cho một bên làm đầu mối thực hiện. 

Ngoài các hợp tác quan trọng nói trên, VBSP và Agribank còn hợp tác về đào tạo và hỗ trợ kĩ thuật; hợp tác về trao đổi, cung cấp thông tin và truyền thông và hợp tác về dịch vụ thẻ.

Theo đó, hai bên cam kết hỗ trợ nhau trong lĩnh vực đào tạo các nghiệp vụ ngân hàng; trao đổi, hỗ trợ kinh nghiệm về công nghệ ngân hàng và các sản phẩm mới thông qua các hình thức hội thảo, các khóa đào tạo…

VBSP và Agribank sẽ phối hợp và chia sẻ thông tin thuộc các lĩnh vực hợp tác liên quan về cơ chế chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thị trường, rủi ro tín dụng; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ngành, lĩnh vực kinh tế; phối hợp phát hành thẻ liên kết thương hiệu cho các đối tượng là học sinh, sinh viên và các đối tượng khách hàng khác vay vốn của VBSP.

VBSP và Agribank phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các cơ chế, nghiệp vụ về tín dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đề xuất với cơ quan thẩm quyền về mở rộng các dịch vụ ngân hàng có hiệu quả ở địa bàn nông thôn.

Thanh Xuân