(Chinhphu.vn) - Đến cuối tháng 5/2016, tổng giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt 66 tỷ USD (1 triệu 471 nghìn tỷ đồng), tương đương 37,3% GDP, tăng 8,1% so với cuối năm 2015.
Nguyên nhân chủ yếu khiến vốn hóa thị trường tăng là do giá cổ phiểu vốn hóa lớn tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tăng, đồng thời có thêm 43 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch tại UPCoM tính từ đầu năm 2016.

Theo thống kê, hiện tổng giá trị vốn hóa thị trường của 50 công ty niêm yết tốt nhất trên hai sàn chứng khoán (HoSE và HNX) đạt 829.010 tỷ đồng, chiếm 62% giá trị vốn hóa của toàn thị trường.

Tổng doanh thu của 50 công ty đạt 475.546 tỷ đồng, chiếm 38% tổng doanh thu; lợi nhuận sau thuế của các công ty trong danh sách đạt 53.482 tỷ đồng, chiếm 53% tổng lợi nhuận của cả thị trường.

Trên thị trường UPCoM, tổng khối lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tính đến đầu tháng 6/2016 đạt trên 108.453 tỷ đồng, gấp 25 lần so với vốn hóa tại thời điểm cuối năm 2009.

MK