(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 12143/BTC-QLG đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối  tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành.

Ảnh minh họa
Hiện nay, diễn biến của giá xăng dầu thế giới rất phức tạp, do đó trước mắt, căn cứ diễn biến của giá cơ sở có tính toán đến biến động của giá xăng dầu thế giới và các biện pháp đã xử lý về Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu trong nước như thời gian qua, ngày 12/9/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 12143/BTC-QLG gửi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối  tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bảo đảm việc kinh doanh xăng dầu tiến hành bình thường.

Thanh Trúc