(Chinhphu.vn) - Ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam tăng cường tự kiểm tra và thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý ngoại hối  

Ảnh minh họa

Cụ thể, để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là hoạt động mua  bán ngoại tệ.

Truớc đó, ngày 20/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/2/1004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ngoại hối, ngăn chặn tình trạng đô la hoá nền kinh tế, xoá bỏ thị trường ngoại tệ tự do.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 8373/NHNN-QLNH ngày 25/10/2011 chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 95/2011/NĐ-CP, đồng thời có văn bản đề nghị các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị định số 95/2011/NĐ-CP.

Văn Chính