(Chinhphu.vn) - Ngày 30/7, hơn 419 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Đây là cổ phiếu ngân hàng đầu tiên lên UPCoM trong năm nay.
Ngân hàng TMCP VietBank.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, mã chứng khoán: VBB; số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 419.019.904 cổ phiếu;  giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.190.199.040.000 đồng; giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (tên viết tắt là Vietbank) được thành lập năm 2006, trên cơ sở khôi phục lại hoạt động của ngân hàng TMCP Nông thôn Phú Tâm. Kể từ khi thành lập đến nay, Vietbank đã thực hiện 5 lần tăng vốn điều lệ, từ ban đầu là 200 tỷ đồng đến hơn 4 nghìn tỷ đồng. Vietbank có trụ sở chính tại tỉnh Sóc Trăng và 19 chi nhánh, 93 phòng giao dịch tại 15 tỉnh/thành phố. Vietbank có 1 công ty con là Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, trụ sở chính tại Quận 3, TPHCM.
Ngành nghề kinh doanh của Vietbank bao gồm các hoạt động huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; kinh doanh trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng; ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm theo quy định; kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi quy định,… Trong cơ cấu thu nhập hoạt động kinh doanh của Vietbank, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng cao nhất (77,19% năm 2018 và 85,53% trong quý I/2019).
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 là: tổng tài sản hơn 51 ngàn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là hơn 4 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 322 tỷ đồng…
Trong thời gian tới, Vietbank định hướng phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng bán lẻ, đồng thời phát triển thương hiệu; tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy hoạt động, củng cố hệ thống quản trị trong toàn ngân hàng; hiện đại hóa công nghệ tin học ngân hàng, xây dựng dự án ngân hàng số; phát hành thẻ Vietbank; xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể; mở rộng mạng lưới…

Anh Minh