(Chinhphu.vn) - Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa công bố giá bán mặt hàng xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày hôm nay (12/5).

Giá mặt hàng xăng, dầu tăng nhẹ từ 15h ngày hôm nay (12/5). Ảnh minh họa
Xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít, giá bán tối đa 18.426 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 370 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.531 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 446 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.774 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 566 đồng/lít, giá bán không cao hơn 13.825 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 256 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.279 đồng/kg.

Do giá mặt hàng xăng, dầu thế giới tiếp tục tăng trong 15 ngày qua, Liên Bộ không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với tất cả các loại xăng, dầu tại kỳ điều hành này.

Đồng thời, Liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức cao 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

PT