(Chinhphu.vn) – Chiều 2/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết toàn diện tình hình xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2010 để xây dựng Chiến lược xuất nhập khẩu thời kỳ mới, 2011-2020.

Ảnh: Chinhphu.vn

Vượt chỉ tiêu xuất khẩu

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn 10 năm qua, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa vượt mục tiêu chiến lược với mức tăng bình quân 17,42%/năm (chỉ tiêu 15%/năm) và cao gấp 2,4 lần nhịp độ tăng GDP.

Từ 4 mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ USD năm 2001 đến nay đã phát triển lên 18 mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thực hiện thành công một số khâu đột phá tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng mới. Thị trường xuất khẩu hàng hóa ngày càng được mở rộng và đa dạng, từ 160 thị trường lên 232 thị trường, bước đầu xác lập được một số thị trường đối tác hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược.

Nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng cao, đáp ứng được nhu cầu nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị và hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu của dân cư.

Bên cạnh đó, tình hình xuất nhập khẩu thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Quy mô xuất khẩu còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả xuất khẩu chưa cao. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch chậm và chưa thực sự hợp lý. Tỷ lệ nhập siêu còn cao và chất lượng tăng trưởng nhập khẩu thấp. Chưa khai thác tốt các cơ hội và còn thiếu chủ động trong việc hạn chế các thách thức do hội nhập quốc tế, khả năng ứng phó với biến động của thị trường thế giới còn nhiều hạn chế.

Qua phân tích thực trạng và bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, các nhà hoạch định đang xây dựng kế hoạch nhằm phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt nam trở thành một nước có nền ngoại thương phát triển, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 3 lần năm 2010, cán cân thương mại được cân bằng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu một cách hợp lý.

Hoàn thiện mô hình tăng trưởng xuất khẩu

Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh chiến lược xuất nhập khẩu là định hướng chính sách hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 10 năm tới. Vì vậy, kế hoạch chiến lược cần được thảo luận, thống nhất cao của các cấp, ngành liên quan và Bộ Công Thương sớm tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Chiến lược trong giai đoạn 10 năm tới, có tầm nhìn đến 2030.

Phó Thủ tướng lưu ý cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ thực trạng quản lý xuất nhập khẩu hiện nay, nhất là hiện trạng các ngành hàng xuất khẩu, cơ cấu nhập siêu… Từ đó, đưa ra được định hướng chung như việc chủ động điều chỉnh mô hình  tăng trưởng xuất khẩu để bảo đảm sự phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả, phát triển xuất khẩu bền vững.

Dự thảo cũng cần tập trung làm rõ các quan điểm chủ đạo trong phát triển các nhóm, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, phát triển thị trường, định hướng nhập khẩu theo các mặt hàng, thị trường nhập khẩu. Đặc biệt là xây dựng các nhóm giải pháp thực hiện chiến lược, từ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu, phát triển thương mại, hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính tín dụng, đầu tư hạ tầng đến quản lý nhập khẩu,…

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch hành động để từng Bộ, từng ngành thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược khi được Chính phủ phê duyệt./.

Nguyên Linh