(Chinhphu.vn) - Sau 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, VPCP đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó, đáng chú ý là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính và hoạt động hiệu quả của Tổ công tác, cùng Hội đồng tư vấn cải cách TTCH của Thủ tướng Chính phủ.