(Chinhphu.vn) - Ngày 12/8, Đoàn công tác của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để đôn đốc, chỉ đạo tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: bocongan.gov.vn
Cùng dự làm việc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được, nhất là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND), góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND. 

Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng nhau giải quyết mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tổng kết rút kinh nghiệm đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở phát huy những mặt làm tốt, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế… nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở với phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương cần thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, bố cục hợp lý, cân đối, bảo đảm logic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Đặc biệt chú trọng bài học về việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, về sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp. Thảo luận trong Đại hội phải có hướng dẫn những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và có tính đột phá. 

Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị, bảo đảm tính chiến đấu, tính phê bình và tự phê bình, tính đảng, tính đoàn kết, tính xây dựng. Báo cáo chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, tất cả vì sự nghiệp chung; tránh tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc, gây bức xúc trong Đảng bộ và trong nhân dân. Đánh giá cán bộ chính xác theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước để tìm được nhân sự thật sự xứng đáng về phẩm chất, năng lực, nhất là uy tín trong Đảng, trong nhân dân...

Theo TTXVN