(Chinhphu.vn) - Sáng 22/12, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Báo Dân tộc

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội gợi mở: Khi thảo luận về xác định nhiệm vụ cụ thể cần đặc biệt quan tâm xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn.

Từ đó, thống nhất nhiệm vụ từ nay đến năm 2030, chúng ta phải thực hiện được các yêu cầu: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc. Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch…

Về biện pháp thực hiện, cần huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho vay để đồng bào phát triển sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của UBND các tỉnh, huyện vùng khó khăn này. Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Dân tộc. Chăm lo thiết thực, có hiệu quả hơn việc quy hoạch đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn này.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó đi sâu vào các vấn đề đó là: Các mục tiêu đặt ra trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và những nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Một số vấn đề về an sinh xã hội cần quan tâm khi triển khai các chương trình, dự án tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tình hình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, định hướng triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới. Dự kiến kế hoạch triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…