(Chinhphu.vn) – Nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng đề ra, tiếp theo 4 trang đã có là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, chiều 27/8, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra mắt thêm trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn nút khai trương trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và nhấn nút khai trương trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện ra mắt hai trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Hai trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần cùng với các tờ báo chính thống khác thông tin, tuyên truyền với thế giới, trong đó có cộng đồng các nước nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và những người biết tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài; cung cấp thông tin chính thống về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần quảng bá toàn diện về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới; một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, luôn  mong muốn làm bạn với các quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tinh thần tích cực, phối hợp hiệu quả giữa Báo với các cơ quan, đơn vị liên quan để nhanh chóng triển khai đưa hai trang Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha ra mắt bạn đọc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đưa đất nước vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đất nước đứng trước nhiều vận hội nhưng cũng nhiều thách thức mới, gay gắt, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền, trong đó có thông tin đối ngoại trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phải nâng cao hơn nữa chất lượng về nội dung, phương thức chuyển tải mang tính kịp thời, linh hoạt, sinh động và đa dạng hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Trên tinh thần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, phát huy tốt vai trò cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mạng internet; chú trọng phát triển báo chí truyền thông đa phương tiện phù hợp với xu thế của báo điện tử hiện đại.

Tăng cường các bài viết mang tính định hướng trên cơ sở nâng cao năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; xây dựng phương án, kế hoạch định hướng thông tin đối ngoại phù hợp với từng giai đoạn của công tác thông tin đối ngoại; đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Phát huy hiệu quả vai trò cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước qua nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác tuyên truyền. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các Đại sứ quán, các Hội Hữu… nhằm nắm bắt, trao đổi thông tin, tư liệu để phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm của Báo nói chung và hai ấn phẩm Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha nói riêng.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tìm hiểu nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước để có lộ trình tuyên truyền phù hợp, trong đó tính tới phương án có thể tiếp tục xây dựng thêm các ấn phẩm tiếng nước ngoài để mở rộng biên độ tuyên truyền, tăng số lượng bạn đọc của Báo; góp phần quảng bá hiệu quả hơn nữa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống của một tờ báo đã có bề dày phát triển, đang ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo, định hướng, nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện các ấn phẩm, trong đó có ấn phẩm Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Nguyễn Hoàng