(Chinhphu.vn) - Với 455/456 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, sáng 1/4, tại phiên họp toàn thể ở Hội trường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.
Theo đó, các ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công bố kết quả bầu 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc ĐịnhẢnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hải Liên