(Chinhphu.vn) – Phiên họp thứ 54 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra và bế mạc chiều 15/3.

Phiên họp thứ 54 của UBTVQH. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại phiên họp, UBTVQH đã nghe báo cáo, cho ý kiến về: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 tới của Quốc hội và cho cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH; công tác nhân sự; dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, những nội dung còn lại để chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã được UBTVQH xem xét một cách thận trọng, thấu đáo và đã có kết luận từng nội dung.

Về tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu hoàn chỉnh lại các nội dung này trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, kiện toàn các chức danh tại một số cơ quan Nhà nước, trên cơ sở kết luận, biểu quyết của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, nhất là quy trình giới thiệu, bầu, miễn nhiệm hay phê chuẩn để bảo đảm đúng Hiến pháp, pháp luật.

Nguyễn Hoàng