(Chinhphu.vn) - Tỉnh Bình Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương.

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được các địa phương triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong ngày bầu cử được bảo đảm, thông suốt. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Trong ngày bầu cử, toàn tỉnh có 1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,90%, trong đó huyện Phú Quý và Hàm Thuận Nam có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đây là tỉ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay. Kết quả, đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương. Cử tri cũng đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong số 87 ứng cử viên, trong đó đại biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử chiếm tỉ lệ 49,06%. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 339 đại biểu trong số 561 ứng cử viên. Đối với bầu cử HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 2.992/3.016 đại biểu, thiếu 24 đại biểu so với số đại biểu được bầu cử ở các đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại.

Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.