(Chinhphu.vn) - Ngày 26/7, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Hòa Bình

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo kết quả kiểm phiếu, với 480/480 đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu trước Quốc hội sau khi tuyên thệ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn nhân dân, cảm ơn Đảng, cảm ơn Quốc hội đã một lần nữa bầu ông làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - Anh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu trước Quốc hội sau khi tuyên thệ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn nhân dân, cảm ơn Đảng, cảm ơn Quốc hội đã một lần nữa bầu ông làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

“Tôi nguyện khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội không ngừng rèn luyện và nêu gương; cùng tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao phát huy truyền thống; đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nỗ lực cao nhất chăm lo xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của Tòa án; để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển; để nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp", đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.

Hải Liên