(Chinhphu.vn) - Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.


Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của Đảng bộ và nhân dân của tỉnh. Đại hội có trách nhiệm xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để phát triển tỉnh nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá vào năm 2030 của cả nước.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã xác định và chọn đúng trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội theo 5 trụ cột và khâu đột phá trong xây dựng Đảng. Tỉnh đã hình thành được Chiến lược phát triển Bạc Liêu gắn với tiểu vùng bán đảo Cà Mau và toàn vùng ĐBSCL. Phát huy tiềm năng, thế mạnh để từng bước phát triển tỉnh trở thành các trung tâm của vùng và cả nước về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tôm công nghệ cao, du lịch.

Tỉnh ủy xác định rõ và chỉ đạo xuyên suốt là đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao đưa Bạc Liêu đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực ĐBSCL.

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân 5 năm đạt hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực. GRDP bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hơn 21%, vượt Nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ qua công tác quốc phòng, an ninh, nội chính cũng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố…

Ảnh: Báo Bạc Liêu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai  thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, điểm nổi bật đó là Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm với 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý, mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức đã nêu trong báo cáo. Đó là quy mô kinh tế và thị trường còn nhỏ, tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, tỷ lệ nông nghiệp, lao động nông nghiệp còn cao.

Một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) còn thấp. Số lượng doanh nghiệp còn ít, quy mồ nhỏ, năng lực quản trị còn yếu. Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt, chưa đáp ứng được cho các mục tiêu phát triên tiếp theo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Về cơ bản, ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các báo cáo khác trình Đại hội được Bộ Chính trị tán thành và góp ý kiến, với yêu cầu “xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế-xã hội là trọng tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”, đồng chí Trương Thị Mai đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận như: Tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tường, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đặc biệt, Bạc Liêu cần phát huy lợi thế của một tỉnh ven biển để tạo điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao; phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước; đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.

Đối với việc thực hiện các nội dung quan trọng tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Đại hội cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biêu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào quốc sống.