(Chinhphu.vn) - Ngày 7/12, một số địa phương trong cả nước đã tiến hành công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành lấy phiếu tín nhiệm - Nguồn: baothuathienhue.vn

* Tại Thừa Thiên - Huế, theo kết quả được công bố, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 52/52 phiếu.

Đứng thứ 2 là đồng chí Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có số phiếu tín nhiệm cao là 48 phiếu, số phiếu tín nhiệm là 4 phiếu, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.

Đứng thứ 3 là đồng chí Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao là 47 phiếu, số phiếu tín nhiệm là 5 phiếu, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là đồng chí Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với số phiếu tín nhiệm cao là 21 phiếu, số phiếu tín nhiệm là 19 phiếu, số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu.

Theo TTXVN, phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong thời gian vừa qua.

Đối với các đại biểu có số phiếu tín nhiệm cao cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đối với những đại biểu chưa được tín nhiệm cao, cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà cử tri, nhân dân và các đại biểu hội đồng đã tin tưởng, kỳ vọng.

* Tại Quảng Nam, 53/58 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là đồng chí Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam với 51 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp....

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là đồng chí Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam với 6 phiếu, 20 phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm.

* Tại Đồng Nai, theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người giữ chức vụ do HĐND bầu, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai là người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, đạt 98,78%; số phiếu tín nhiệm là 1, chiếm 1,22%; số phiếu tín nhiệm thấp 0.

Tiếp đến là đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có 70/82 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cao, đạt 85,37%; số phiếu tín nhiệm 12 phiếu, chiếm 14,63%; số phiếu tín nhiệm thấp 0.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng có 70/82 phiếu tín nhiệm cao, đạt 85,37%; có 12 phiếu tín nhiệm; số phiếu tín nhiệm thấp 0.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 8/82 phiếu, chiếm 9,76%; có 54 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,85%; 22 phiếu tín nhiệm, chiếm 24,39%.

Phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “Dù tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp, qua đây cũng nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo cần phải thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trước đại biểu và nhân dân, trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

* Tại Sơn La, người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là đồng chí Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh với 66 phiếu, chiếm 92,96% tổng số đại biểu HĐND. Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là đồng chí Hoàng Tiến Đức, Ủy viên UBND tỉnh với 39 phiếu, chiếm 54,93% tổng số đại biểu HĐND.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết: Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định trong Nghị quyết số 85 của Quốc hội và Hướng dẫn số 321 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng, công khai để đồng bào, cử tri theo dõi và giám sát. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có đủ thời gian để nghiên cứu, cân nhắc thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm của mình đối với từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

* Tại Bình Định, theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng có 55 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp trong số 59 phiếu bầu. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đạt 56 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Những người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định: 21 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm và 9 phiếu tín nhiệm thấp, Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Định: 34 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp.

* Tại Nam Định, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 60 phiếu, chiếm 93,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; số phiếu tín nhiệm là 3, chiếm 4,7%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm cao xếp thứ hai với 59 phiếu, chiếm 92,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; số phiếu tín nhiệm là 1 phiếu, chiếm 1,6%; số phiếu tín nhiệm thấp là 3, chiếm 4,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Người có số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp nhất là đồng chí Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định, với 39 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 60,9% tổng số đại biểu; số phiếu tín nhiệm là 21, chiếm 32,8%; số phiếu tín nhiệm thấp là 3, chiếm 4,7%. Tiếp đến là đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, với 42 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,6%; số phiếu tín nhiệm là 15, chiếm 23,4%; số phiếu tín nhiệm thấp là 6, chiếm 9,4%.

* Tại Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 52 phiếu, 4 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đồng chí Phạm Văn Loan, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 43 phiếu, 13 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đối với các chức danh thuộc UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 50 phiếu, 7 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao với 50 phiếu, 4 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp. Đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 32 phiếu, 19 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp.

Thành Đạt
(tổng hợp)