(Chinhphu.vn) – Xác định rõ năm 2018 – năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước, ngành công an đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018.

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chiều 15/1, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân; với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, tạo mội trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước…

Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Mở các cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vât liệu nổ gây trọng án, tội phạm xâm hại trẻ em…

Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm đã được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt tỉ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 3.945 vụ buôn lậu; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng…

Xác định rõ năm 2018 – năm có ý nghĩa quan trọng, năm  bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước, ngành Công an đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018.

Theo đó, thứ nhất là tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ưu tiên tăng cường cán bộ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cấp cơ sở, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, bố trí lực lượng Công an chính quy tại xã.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Thứ ba, làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu đối với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước

Thứ tư, tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ năm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các băng nhóm tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Chấp hành nghiêm pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu tỉ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Thứ bảy, tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Cuối cùng là chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, kế hoạch, tài chính đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ các lĩnh vực công tác công an.

Nguyễn Hoàng