(Chinhphu.vn) - Ngày 29/6, Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới".


Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Bộ Công an. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Dự và chủ trì hội thảo có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tham dự Hội thảo có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương…

Phát huy tinh thần nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung chính: Nêu gương của cán bộ, đảng viên - phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ, đảng viên Công an nhân dân thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới...

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công an nhân dân do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện. Đây là lực lượng, là bộ phận quan trọng trong bộ máy chuyên chính của Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vì thế việc giáo dục, rèn luyện tư cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, dựng xây đất nước, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

“Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm phải đối diện với gian khổ, hiểm nguy nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã góp phần vào sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của CAND, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, củng cố và bồi đắp niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tham luận với chủ đề “75 năm Công an nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới”; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tham luận về “Đôi điều lạm bàn về một số lời dạy của Bác Hồ liên quan tới trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo”;…

Nâng cao văn hoá ứng xử trong CAND, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu” và quán triệt các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bảo đảm theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ Công an với nhân dân; chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn lực lượng.

Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chi huy các mặt công tác Công an trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện mơ hồ về chính trị, dao động, giảm sút lòng tin; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở.

“Xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên Công an nhân dân vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mưu trí, dũng cảm, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác Công an, những sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, đặc biệt là những gương điển hình tiên tiến “4 cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) ở các miền biên giới, hải đảo.

Lê Sơn