(Chinhphu.vn) – Chiều 3/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long nhân thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ V năm 2020; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Biểu dương những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng tỉnh Vĩnh Long đã đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, các phong trào đã phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đối tượng; đóng góp chung vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng tham gia kháng chiến, xây dựng, bảo vệ đất nước. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”; chương trình xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thông tin về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020, Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Vĩnh Long quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị văn minh với tiêu chí “Sáng-Xanh-Sạch đẹp-An toàn”; quan tâm công tác chăm sóc y tế, cải tiến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các cấp tỉnh Vĩnh Long chủ động đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, từ đó huy động toàn dân, toàn quân cùng tham gia. Cùng với đó, Vĩnh Long kịp thời biểu dương, khen thưởng tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm động viên nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long. Ảnh TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, góp ý vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng địa phương; thực hiện quyết liệt để đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Bước sang thời kỳ mới với khí thế mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Vĩnh Long quyết tâm xây dựng các phong trào thi đua của tỉnh Vĩnh Long trở thành động lực cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của địa phương cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón mong muốn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; góp phần đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước.

Theo TTXVN