(Chinhphu.vn) - Sáng 12/10, tại thành phố Tam Kỳ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: VGP/Thế Phong

Cùng dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 347 đại biểu đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khẳng định, trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra. 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung. Từ năm 2017, tỉnh đã tự chủ ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm sáng, duy trì vai trò đầu tàu trong tăng trưởng, mà nổi bật là THACO Chu Lai - Trường Hải, với nhiều sản phẩm được xuất khẩu ra các nước trên thế giới, hướng đến hình thành trung tâm cơ khí ô tô quốc gia. 

Dịch vụ - du lịch đang từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cùng với phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa thế giới, các loại hình dịch vụ, dự án mới quy mô lớn, nhất là khu vực ven biển đã hình thành; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng mừng; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo không ngừng đổi mới. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao. Đó là nền tảng hết sức quan trọng để Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. 

Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: VGP/Thế Phong

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, với tinh thần cách mạng tiến công, nhằm phục hồi mạnh mẽ kinh tế sau đại dịch COVID-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Với phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của Đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi.

Trình bày Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh sẽ huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm triển khai thực hiện tốt 24 chỉ tiêu, 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Ảnh: VGP/Thế Phong

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, về cơ bản, Bộ Chính trị đã góp ý kiến và tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các báo cáo khác trình Đại hội, nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới Quảng Nam đặt ra ở mức cao, đòi hỏi quyết tâm rất lớn với yêu cầu “xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, bảo đảm quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trong yếu, thường xuyên”. 

Trên cơ sở đó, đồng chí Trương Thị Mai đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trong 5 năm đến. Nhất là tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội; tìm giải pháp đối với một số chỉ tiêu chưa đạt được, chú trọng nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là các huyện miền núi bởi Quảng Nam hiện vẫn là một trong các tỉnh còn tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cần làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; khắc phục một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để đề ra các mục tiêu sát thực, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, sao cho Quảng Nam tiếp tục có bước phát triển, nâng cao tính bền vững, đóng góp tích cực vào những mục tiêu chung của đất nước. 

“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng cách mạng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục vươn lên, xây dựng và phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước, tạo điều kiện cho cuộc sống của nhân dân Quảng Nam ngày càng tốt đẹp hơn, đóng góp quan trọng cho phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, đồng chí Trương Thị Mai nói. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Đại hội nêu cao trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý; lựa chọn các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam diễn ra đến hết ngày 13/10. 

Thế Phong