(Chinhphu.vn) - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 12/12, tại Hà Nội và được truyền trực tuyến tới 83 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trong quân đội.
Họp báo thông tin về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo tổng kết), do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm Trưởng ban chỉ đạo tổng kết.

Ban Chỉ đạo tổng kết đã ban hành kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Theo đó, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức chỉ đạo tổng kết từ cấp xã (đối với các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương), cấp vụ (đối với ban, bộ, ngành Trung ương) trở lên trong hệ thống chính trị.

Đến nay, đã có 125 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương hoàn thành báo cáo tổng kết; 15 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức hoàn thành Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Trung ương xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.
 
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 đánh giá: Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 2/2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra làm rõ, kết luận nhiều vi phạm nghiêm trọng, quyết định kỷ luật, đề nghị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị cả đương chức và nghỉ hưu. Kỷ luật của Đảng đi trước tạo tiền đề, mở đường cho kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng. Một số khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc trong phòng, chống tham nhũng đã được tập trung tháo gỡ kịp thời và có chuyển biến tích cực, nhất là đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; chấn chỉnh, khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng; khắc phục tư tưởng “hạ cánh an toàn” trong xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm...

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không dám tham nhũng”. Việc ban hành và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngày càng đồng bộ, nhất là kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Vai trò của các cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng ngày càng được khẳng định và phát huy. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 12/12, tại Hà Nội và được truyền trực tuyến tới 83 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trong quân đội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tập trung tại Hà Nội có gần 700 đại biểu và gần 5.000 đại biểu dự theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được, những việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Nhật Nam