(Chinhphu.vn) - Sáng 3/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Đúng 7 giờ sáng, Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn đại biểu TPHCM do Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Bày tỏ lòng thương tiếc đồng chí Lê Đức Anh, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam Bộ, với quân dân Sài Gòn - Gia Định - TPHCM. Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - chú Sáu Nam về yên nghỉ trong lòng quê hương Nam Bộ, Thành đồng Tổ quốc. Chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng của Đồng chí, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để bảo vệ, xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Xin gửi tới gia quyến Đồng chí Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Đoàn Văn phòng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng


Cũng trong sáng cùng ngày, nhiều đoàn đại diện các đơn vị, tổ chức và cá nhân tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đã đến viếng đồng chí Lê Đức Anh.

Mạnh Hùng