(Chinhphu.vn) - Ngày 26/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội; Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN
Tại cuộc họp với Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh cho rằng các lĩnh vực phụ trách của Ủy ban có tính gắn bó với nhau và lan tỏa nhanh. Khẳng định quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội…, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban không chỉ quan tâm đến các vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách mà còn phải hết sức quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các vấn đề xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban chủ động rà soát khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; chủ động xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia…

*Chiều cùng ngày, làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về sự cần thiết có chiến lược định hướng dài hạn trong việc xây dựng pháp luật nói chung để bảo đảm tính chủ động, vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, cũng như bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các đề xuất về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương xây dựng pháp luật, chỉ đưa vào chương trình xem xét những dự án luật, pháp lệnh đủ điều kiện.

Về đề án rà soát pháp luật hiện hành, phát hiện chồng chéo mâu thuẫn, kiến nghị giải pháp khắc phục, trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát pháp luật hiện hành tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; phối hợp cùng Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội để cùng Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số luật nếu thấy cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, Ủy ban Pháp luật cũng như các cơ quan của Quốc hội sẽ giúp Quốc hội tăng cường quan hệ với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, vì theo quy định thì một trong những yếu tố đo lường chất lượng hoạt động của Quốc hội là công tác phối hợp giữa Quốc hội với các cơ quan.

Theo TTXVN