(Chinhphu.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức từ ngày 11-13/10/2020. Xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tiểu ban phục vụ đại hội đang tập trung cao độ, rà soát, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội.


Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, quy định, với tinh thần dân chủ và đổi mới.

Thành công từ các đại hội đã tạo không khí phấn khởi, hân hoan trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Kết quả từ các đại hội cũng nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ông Ngô Sỹ Hưởng, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Đại hội từ cơ sở đến cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn đã thực hiện đúng theo quy trình, quy định, đã xây dựng được nghị quyết và chương trình hành động có nhiều điểm nhấn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Việc thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết ngay tại đại hội cũng là điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, vấn đề đoàn kết, dân chủ được phát huy, nhất là trong quy trình bầu cử. Minh chứng là cơ bản nhân sự khóa mới được bầu tại các đại hội đều nhận được số phiếu cao”.

Song song với quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng tập trung chuẩn bị mọi mặt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 66 và tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24. Đây là những bước cuối cùng trong quy trình xây dựng văn kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn chỉnh văn kiện, tài liệu chính thức trình đại hội.

Đối với công tác nhân sự, Thái Nguyên chủ động chuẩn bị thực hiện bám sát chỉ đạo của Trung ương một cách nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh, đến đảm bảo số lượng, cơ cấu với phương châm "động", "mở".

Về công tác phục vụ đại hội, Tiểu ban Phục vụ và cơ quan tuyên giáo các cấp tập trung định hướng chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng; chỉ đạo xử lý kịp thời các thông tin báo chí và dư luận xã hội có liên quan đến công tác cán bộ, tư tưởng cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục hướng tới đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan phục vụ đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ đường Bắc Sơn kéo dài - công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với công tác an ninh trật tự, hiện nay cơ quan công an đã phối hợp với cấp ủy các cấp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự đại hội, hiện đang tập trung  thực hiện thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự phục vụ đại hội; xây dựng và triển khai các kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong những ngày diễn ra đại hội.

Đối với công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, ngành VHTT&DL đã hoàn thành thiết kế market trang trí, khánh tiết tại đại hội; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh và đang tập trung trang trí khánh tiết các khu vực liên quan. Các điều kiện về điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế tại đại hội, xây dựng kịch bản tổ chức đại hội nếu dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn… đều đã được các ngành chức năng liên quan chủ động chuẩn bị các phương án.

Tại Hội nghị lần thứ 25 - phiên họp cuối cùng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa diễn ra vào ngày 30/9, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Thời gian chuẩn bị cho đại hội không còn nhiều. Bởi vậy, các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, các tiểu ban tham mưu, giúp việc đại hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, các phương án phục vụ tổ chức đại hội.

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các thế lực phản động, thù địch; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nhất là trong thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh việc ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, phải nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội cho những năm tiếp theo.

Cùng với đó, nhằm tạo không khí hân hoan, phấn khởi trước thềm đại hội, các địa phương trong tỉnh cũng đã quan tâm, dành kinh phí để chỉnh trang đô thị; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội. 3 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Khẩu ngữ chào mừng đại hội Đảng trên khắp các trục đường, tuyến phố như tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng để Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

Trần Trang