(Chinhphu.vn) - Để 10 chương trình công tác của Thành ủy đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu mỗi địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động; tuyên truyền sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 22/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025.  

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhắc lại, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ TP. Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Những kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước”.

Để tiếp tục đưa Thủ đô ngày càng phát triển trong giai đoạn mới, ngày 17/3 vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra theo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17.

Tại hội nghị này, các phó bí thư Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo các chương trình trực tiếp là báo cáo viên về nội dung 10 chương trình công tác.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng.

Mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội là vì sự phát triển của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung và nhân dân được thụ hưởng những thành quả phát triển đó. Vì vậy, bí thư cấp ủy cần chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, cũng như chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm được nội dung các chương trình công tác của Thành ủy về các kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Ảnh: VGP/Gia Huy

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, gắn với việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 10 chương trình công tác phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Nội dung 10 chương trình công tác đã bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, BCĐ và cơ quan thường trực các chương trình phải thường xuyên trao đổi, phối hợp, giao ban để cùng đưa ra những quyết sách kịp thời, hiệu quả nhằm triển khai thắng lợi tất cả các chương trình.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện chương trình công tác của mỗi địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu, gắn bó mật thiết với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp, chống quan liêu, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đoàn kết phát huy dân chủ; coi trọng kiểm tra việc sử chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Việc thực hiện tốt các chương trình công tác trên cơ sở vừa đảm bảo bao quát các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của thành phố, vừa chọn lọc các việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để quyết liệt triển khai thì sẽ đạt được mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Gia Huy